Panel

Emre-Hoca-türler.002-1

"Klasik ve Modern Sistematik: Felsefi ve bilimsel yaklaşımlar" 

SunuşErgi D. Özsoy
Burcu Tarıkahya HacıoğluTipolojik tür kavramı, tarihçesi ve eleştirisi
Ergi D. ÖzsoyBiyolojik tür kavramı, tarihçesi ve eleştirisi
Mahmut KabalakFilogenetik tür kavramı ve tarihçesi
Kahve/çay arası
Mehmet Elgin Parsimoni ve biyolojik sistematik
Hakan GürTür dağılım modelleri ışığında Anadolu biyocoğrafyası
Çağatay Tavşanoğlu“Tür”ün ötesi: Ekolojide fonksiyonel yaklaşımlar
N. Ezgi Altınışık Evrimsel perspektifte insanda ırk kavramı
Kahve/çay arası
Panel ve tartışma

Panel, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 50.yıl Salonunda gerçekleşecektir. Ulaşım bilgileri için lütfen tıklayınız.