Panel

Emre-Hoca-türler.002-1

PROGRAM

"Klasik ve Modern Sistematik: Felsefi ve bilimsel yaklaşımlar" başlıklı panel EEBST '19 dan önce, aynı salonda gerçekleştirilecektir.

Sunuş: Ergi D. Özsoy

  -  Burcu Tarıkahya Hacıoğlu – Tipolojik tür kavramı, tarihçesi ve eleştirisi 
  -  Ergi D. Özsoy – Biyolojik tür kavramı, tarihçesi ve eleştirisi 
  -  Mahmut Kabalak – Filogenetik tür kavramı ve tarihçesi 
Kahve/çay arası
  -  Mehmet Elgin – Parsimoni ve biyolojik sistematik 
  -  Hakan Gür – Niş kavramı ve türleşme 
  -  Çağatay Tavşanoğlu – “Tür”ün ötesi: Ekolojide fonksiyonel yaklaşımlar 
  -  N. Ezgi Altınışık – Evrimsel perspektifte insanda ırk kavramı 
Kahve/çay arası 
Panel ve tartışma